آسان شارژ TravelEZ

اگر کارت با نام یا کارت هدیه خام دارید , جهت شارژ آن از این قسمت استفاده کنید

مستر کارت MasterCardcard

برای تهیه مسترکارت مجازی مبلغ موجودی کارت را وارد کنید

ویزا کارت TravelEZcard

اگر تا به حال کارت یکبار شارژ تهیه نکرده اید از اینجا کارت یکبار شارژ تهیه نمایید

کارت هدیه یکبار شارژ تا سقف 1000